Προβλέψεις τιμών Bitcoin

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: για σήμερα, αύριο, μήνα, έτος

rate-bitcoin.org

Bitcoin τιμή σήμερα ⇒ 16.11.2019

Η τιμή Bitcoin είναι τώρα για 1 κέρμα (σε δολάρια):

Η τιμή Bitcoin είναι τώρα για 1 νόμισμα (σε ευρώ):

Η τιμή Bitcoin ενημερώνεται ηλεκτρονικά κάθε 10 δευτερόλεπτα. Η τιμή Bitcoin διατίθεται σε δύο νομίσματα: σε δολάρια ΗΠΑ και σε ευρώ.


Μετατροπέας νομισμάτων

Ο υπολογιστής νόμισμα σας επιτρέπει να υπολογίσετε το ποσό μετατροπής από Bitcoin σε δολάρια ή ευρώ με την ισοτιμία. Υποστηριζόμενα νομίσματα διαφορετικών χωρών. Επιλέξτε ένα νόμισμα και καθορίστε το επιθυμητό ποσό - ο υπολογισμός θα πραγματοποιηθεί αμέσως. Η τιμή του bitcoin στην αριθμομηχανή ενημερώνεται κάθε δέκα δευτερόλεπτα.

Bitcoin προβλέψεις τιμών για αύριο, εβδομάδα και μήνα:

  • Bitcoin πρόβλεψη τιμών για αύριο: 10.08.2019 ≈ 11452$ Αναφέρεται η αναμενόμενη πρόβλεψη για τις τιμές του αύριο σε δολάρια.
  • Bitcoin πρόβλεψη των τιμών σε μια εβδομάδα: 25.08.2019 ≈ 10014$ Αναφέρεται η αναμενόμενη πρόβλεψη της τιμής bitcoin σε μια εβδομάδα σε δολάρια.
  • Bitcoin πρόβλεψη των τιμών σε ένα μήνα: 10.09.2019 ≈ 11997$ Αναφέρεται η αναμενόμενη τιμή πρόβλεψης για Bitcoin σε ένα μήνα σε δολάρια.

Προβλέψεις τιμών Bitcoin για το 2019, 2020, 2021

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 09.2019 ≈ 13446$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 10.2019 ≈ 16205$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 11.2019 ≈ 17880$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 12.2019 ≈ 21870$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 01.2020 ≈ 24234$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 02.2020 ≈ 29237$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 03.2020 ≈ 33015$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 04.2020 ≈ 37421$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 05.2020 ≈ 45975$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 06.2020 ≈ 49054$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 07.2020 ≈ 56842$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 08.2020 ≈ 59729$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 09.2020 ≈ 67875$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 10.2020 ≈ 74248$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 11.2020 ≈ 88452$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 12.2020 ≈ 84327$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 01.2021 ≈ 105407$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 02.2021 ≈ 125329$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 03.2021 ≈ 136895$

Προβλέψεις τιμών Bitcoin: 04.2021 ≈ 151062$


Αναφέρεται η αναμενόμενη τιμή του bitcoin σε δολάρια για τη μελλοντική περίοδο, η οποία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα μαθηματικό μοντέλο που βασίζεται σε δεδομένα από την προηγούμενη περίοδο.