پیش بینی قیمت بیت کوین

بیت کوین پیش بینی قیمت: امروز, فردا, ماه, سال

rate-bitcoin.org

قیمت بیت کوین امروز ⇒ 01.04.2020

قیمت بیت کوین به دلار در حال حاضر برای سکه 1:

قیمت بیت کوین در یورو در حال حاضر برای سکه 1:

قیمت بیت کوین در هر 10 ثانیه به روز می شود. قیمت بیت کوین در دو ارز عرضه می شود: دلار و یورو.


تبدیل ارز

ماشین حساب ارز اجازه می دهد تا شما را به محاسبه مقدار تبدیل از بیت کوین به دلار یا یورو در نرخ ارز. ارزهای کشورهای مختلف پشتیبانی می شوند. انتخاب ارز و مشخص کردن مقدار مورد نظر-محاسبه خواهد شد فورا انجام می شود. قیمت بیت کوین در ماشین حساب هر ده ثانیه به روز می شود.

قیمت بیت کوین پیش بینی برای فردا هفته و ماه:

  • پیش بینی قیمت بیت کوین برای فردا: 20.02.2020 ≈ 10252$ پیش بینی قیمت بیکوتن پیش بینی شده برای فردا در دلار نشان داده شده است.
  • پیش بینی قیمت بیت کوین از طریق هفته: 28.02.2020 ≈ 10714$ پیش بینی قیمت بیکوتن انتظار می رود در یک هفته در دلار نشان داده شده است.
  • پیش بینی قیمت بیت کوین در یک ماه: 20.03.2020 ≈ 11497$ نشان داده شده است پیش بینی قیمت پیش بینی برای بیتکوین در یک ماه در دلار است.

پیش بینی قیمت بیتکوین تا سال 2020, 2021, 2022

پیش بینی قیمت بیت کوین: 03.2020 ≈ 11346$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 04.2020 ≈ 12205$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 05.2020 ≈ 14880$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 06.2020 ≈ 11870$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 07.2020 ≈ 14234$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 08.2020 ≈ 15237$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 09.2020 ≈ 17015$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 10.2020 ≈ 15421$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 11.2020 ≈ 14975$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 12.2020 ≈ 14054$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 01.2021 ≈ 16842$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 02.2021 ≈ 17729$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 03.2021 ≈ 15875$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 04.2021 ≈ 14248$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 05.2021 ≈ 18452$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 06.2021 ≈ 19327$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 07.2021 ≈ 20407$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 08.2021 ≈ 22329$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 09.2021 ≈ 19895$

پیش بینی قیمت بیت کوین: 10.2021 ≈ 20062$


قیمت مورد انتظار بیت کوین در دلار برای دوره آینده نشان داده شده است، که با استفاده از یک مدل ریاضی بر اساس داده های دوره قبلی محاسبه می شود.