ბიტკოინის ფასი პროგნოზი

ბიტკოინის ფასების პროგნოზი: დღეს, ხვალ, თვეში, წელიწადში

rate-bitcoin.org

ბიტკოინის ფასი დღეს ⇒ 18.02.2020

ბიტკოინის ფასი არის 1 მონეტა (დოლარებში):

ბიტკოინის ფასი არის 1 მონეტისთვის (ლარში):

ბიტკოინის ფასი განახლდება ყოველ 10 წამში. ბიტკოინის ფასი ხელმისაწვდომია ორ ვალუტაში: აშშ დოლარში და ლარში.


ვალუტის კონვერტორი

სავალუტო კალკულატორი საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ ბიტკოინის- დან დოლარის ან ლარის კონვერტაციის ოდენობა გაცვლით კურსით. სხვადასხვა ქვეყნების მხარდაჭერილი ვალუტა. აირჩიეთ ვალუტა და მიუთითეთ სასურველი თანხა - გაანგარიშება შესრულდება მყისიერად. კალკულატორის ბიტკონის ფასი ყოველ ათ წამში განახლდება.

ბიტკოინის ფასების პროგნოზი ხვალ, კვირას და თვეში:

  • ბიტკოინის ფასი პროგნოზი ხვალ: 10.08.2019 ≈ 11452$ მოსალოდნელია, რომ ბიკონის ფასების პროგნოზი მითითებული იქნება, ხვალ, დოლარებში.
  • ბიტკოინის ფასი პროგნოზი ერთ კვირაში: 25.08.2019 ≈ 10014$ მითითებულია, რომ ბიტკოინის მოსალოდნელი ფასი პროგნოზი ერთი კვირის განმავლობაში, დოლარებში.
  • ბიტკოინის ფასების პროგნოზი ერთ თვეში: 10.09.2019 ≈ 11997$ მითითებული არის მოსალოდნელი ფასი პროგნოზი ბიტკოინის თვეში, დოლარი.

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი 2019, 2020, 2021

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 09.2019 ≈ 13446$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 10.2019 ≈ 16205$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 11.2019 ≈ 17880$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 12.2019 ≈ 21870$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 01.2020 ≈ 24234$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 02.2020 ≈ 29237$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 03.2020 ≈ 33015$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 04.2020 ≈ 37421$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 05.2020 ≈ 45975$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 06.2020 ≈ 49054$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 07.2020 ≈ 56842$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 08.2020 ≈ 59729$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 09.2020 ≈ 67875$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 10.2020 ≈ 74248$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 11.2020 ≈ 88452$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 12.2020 ≈ 84327$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 01.2021 ≈ 105407$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 02.2021 ≈ 125329$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 03.2021 ≈ 136895$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 04.2021 ≈ 151062$


აღსანიშნავია, რომ ბიკოვინის სავარაუდო ფასი დოლარებში მომავალი პერიოდისთვისაა განსაზღვრული, რაც გამოითვლება მათემატიკური მოდელის გამოყენებით წინა პერიოდის მონაცემების საფუძველზე.