ბიტკოინის ფასი პროგნოზი

ბიტკოინის ფასების პროგნოზი: დღეს, ხვალ, თვეში, წელიწადში

rate-bitcoin.org

ბიტკოინის ფასი დღეს ⇒ 09.04.2020

ბიტკოინის ფასი არის 1 მონეტა (დოლარებში):

ბიტკოინის ფასი არის 1 მონეტისთვის (ლარში):

ბიტკოინის ფასი განახლდება ყოველ 10 წამში. ბიტკოინის ფასი ხელმისაწვდომია ორ ვალუტაში: აშშ დოლარში და ლარში.


ვალუტის კონვერტორი

სავალუტო კალკულატორი საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ ბიტკოინის- დან დოლარის ან ლარის კონვერტაციის ოდენობა გაცვლით კურსით. სხვადასხვა ქვეყნების მხარდაჭერილი ვალუტა. აირჩიეთ ვალუტა და მიუთითეთ სასურველი თანხა - გაანგარიშება შესრულდება მყისიერად. კალკულატორის ბიტკონის ფასი ყოველ ათ წამში განახლდება.

ბიტკოინის ფასების პროგნოზი ხვალ, კვირას და თვეში:

  • ბიტკოინის ფასი პროგნოზი ხვალ: 20.02.2020 ≈ 10252$ მოსალოდნელია, რომ ბიკონის ფასების პროგნოზი მითითებული იქნება, ხვალ, დოლარებში.
  • ბიტკოინის ფასი პროგნოზი ერთ კვირაში: 28.02.2020 ≈ 10714$ მითითებულია, რომ ბიტკოინის მოსალოდნელი ფასი პროგნოზი ერთი კვირის განმავლობაში, დოლარებში.
  • ბიტკოინის ფასების პროგნოზი ერთ თვეში: 20.03.2020 ≈ 11497$ მითითებული არის მოსალოდნელი ფასი პროგნოზი ბიტკოინის თვეში, დოლარი.

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი 2020, 2021, 2022

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 03.2020 ≈ 11346$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 04.2020 ≈ 12205$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 05.2020 ≈ 14880$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 06.2020 ≈ 11870$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 07.2020 ≈ 14234$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 08.2020 ≈ 15237$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 09.2020 ≈ 17015$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 10.2020 ≈ 15421$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 11.2020 ≈ 14975$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 12.2020 ≈ 14054$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 01.2021 ≈ 16842$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 02.2021 ≈ 17729$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 03.2021 ≈ 15875$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 04.2021 ≈ 14248$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 05.2021 ≈ 18452$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 06.2021 ≈ 19327$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 07.2021 ≈ 20407$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 08.2021 ≈ 22329$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 09.2021 ≈ 19895$

ბიტკოინის ფასი პროგნოზი: 10.2021 ≈ 20062$


აღსანიშნავია, რომ ბიკოვინის სავარაუდო ფასი დოლარებში მომავალი პერიოდისთვისაა განსაზღვრული, რაც გამოითვლება მათემატიკური მოდელის გამოყენებით წინა პერიოდის მონაცემების საფუძველზე.