Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ:ໃນມື້ນີ້,ມື້ອື່ນ,ເດືອນ,ປີ

rate-bitcoin.org

ລາຄາຂອງ bitcoin ມື້ນີ້ ⇒ 09.04.2020

Bitcoin ລາຄາໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບການ ໑ ບ້ານ(ໃນເງິນໂດລາ):

Bitcoin ລາຄາໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບການ ໑ ບ້ານ(ຢູ່ໃນຮ້ານ):

Bitcoin ລາຄາແມ່ນການປັບປຸງອອນໄລນ໌ທຸກໆ ໑໐ ວິນາທີ. ລາຄາຂອງ bitcoin ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໃນສອງສະກຸນເງິນ:ໂດລາສະຫະລັດແລະໃນຮ້ານ.


ແປງສະກຸນ

ສະກຸນເງິນຄິດໄລ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອໄລ່ຈໍານວນຂອງການປ່ຽນແປງຈາກ bitcoin ກັບເງິນໂດລາຫຼືຢູ່ໃນຮ້ານຢູ່ໃນສະຕາແລກປ່ຽນ. ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດນັບສະຫນູນ. ເລືອກສະກຸນເງິນທີ່ແລະກໍານົດຈໍານວນ-ການຄິດໄລ່ແມ່ນປະຕິບັດທັນທີ. ລາຄາຂອງ bitcoin ໃນການຄິດໄລ່ແມ່ນປັບປຸງທຸກສິບວິນາທີ.

ລາຄາ bitcoin ຄາດຄະເນສໍາລັບມື້ອື່ນ,ອາທິດແລະເດືອນ:

  • Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບມື້ອື່ນ: 20.02.2020 ≈ 10252$ ການຄາດຄະເນຂອງລາຄາຂອງ bitcoin,ສໍາລັບມື້ອື່ນ,ໃນໂດລາແມ່ນລະບຸໄວ້.
  • ການຄາດຄະເນຂອງລາຄາ bitcoin ໂດຍຜ່ານການໃນອາທິດ: 28.02.2020 ≈ 10714$ ການຄາດຄະເນຂອງ bitcoin ລາຄາໃນອາທິດ,ໃນໂດລາແມ່ນລະບຸໄວ້.
  • Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນໃນເດືອນ: 20.03.2020 ≈ 11497$ ການຄາດຄະເນຂອງ bitcoin ລາຄາໃນເດືອນ,ໃນໂດລາແມ່ນລະບຸໄວ້.

ການ bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບປີ 2020, 2021, 2022

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 03.2020 ≈ 11346$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 04.2020 ≈ 12205$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 05.2020 ≈ 14880$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 06.2020 ≈ 11870$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 07.2020 ≈ 14234$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 08.2020 ≈ 15237$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 09.2020 ≈ 17015$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 10.2020 ≈ 15421$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 11.2020 ≈ 14975$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 12.2020 ≈ 14054$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 01.2021 ≈ 16842$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 02.2021 ≈ 17729$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 03.2021 ≈ 15875$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 04.2021 ≈ 14248$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 05.2021 ≈ 18452$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 06.2021 ≈ 19327$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 07.2021 ≈ 20407$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 08.2021 ≈ 22329$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 09.2021 ≈ 19895$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 10.2021 ≈ 20062$


ຄາດວ່າລາຄາຂອງ bitcoin ໃນເງິນໂດລາສໍາລັບອະນາຄົດໄລຍະເວລາແມ່ນຊີ້ບອກ,ຊຶ່ງຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການຄະນິດສາດຮູບແບບໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສໍາລັບການທີ່ຜ່ານໄລຍະເວລາ.