Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ:ໃນມື້ນີ້,ມື້ອື່ນ,ເດືອນ,ປີ

rate-bitcoin.org

ລາຄາຂອງ bitcoin ມື້ນີ້ ⇒ 18.02.2020

Bitcoin ລາຄາໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບການ ໑ ບ້ານ(ໃນເງິນໂດລາ):

Bitcoin ລາຄາໃນປັດຈຸບັນສໍາລັບການ ໑ ບ້ານ(ຢູ່ໃນຮ້ານ):

Bitcoin ລາຄາແມ່ນການປັບປຸງອອນໄລນ໌ທຸກໆ ໑໐ ວິນາທີ. ລາຄາຂອງ bitcoin ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໃນສອງສະກຸນເງິນ:ໂດລາສະຫະລັດແລະໃນຮ້ານ.


ແປງສະກຸນ

ສະກຸນເງິນຄິດໄລ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເພື່ອໄລ່ຈໍານວນຂອງການປ່ຽນແປງຈາກ bitcoin ກັບເງິນໂດລາຫຼືຢູ່ໃນຮ້ານຢູ່ໃນສະຕາແລກປ່ຽນ. ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດນັບສະຫນູນ. ເລືອກສະກຸນເງິນທີ່ແລະກໍານົດຈໍານວນ-ການຄິດໄລ່ແມ່ນປະຕິບັດທັນທີ. ລາຄາຂອງ bitcoin ໃນການຄິດໄລ່ແມ່ນປັບປຸງທຸກສິບວິນາທີ.

ລາຄາ bitcoin ຄາດຄະເນສໍາລັບມື້ອື່ນ,ອາທິດແລະເດືອນ:

  • Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບມື້ອື່ນ: 10.08.2019 ≈ 11452$ ການຄາດຄະເນຂອງລາຄາຂອງ bitcoin,ສໍາລັບມື້ອື່ນ,ໃນໂດລາແມ່ນລະບຸໄວ້.
  • ການຄາດຄະເນຂອງລາຄາ bitcoin ໂດຍຜ່ານການໃນອາທິດ: 25.08.2019 ≈ 10014$ ການຄາດຄະເນຂອງ bitcoin ລາຄາໃນອາທິດ,ໃນໂດລາແມ່ນລະບຸໄວ້.
  • Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນໃນເດືອນ: 10.09.2019 ≈ 11997$ ການຄາດຄະເນຂອງ bitcoin ລາຄາໃນເດືອນ,ໃນໂດລາແມ່ນລະບຸໄວ້.

ການ bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບປີ 2019, 2020, 2021

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 09.2019 ≈ 13446$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 10.2019 ≈ 16205$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 11.2019 ≈ 17880$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 12.2019 ≈ 21870$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 01.2020 ≈ 24234$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 02.2020 ≈ 29237$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 03.2020 ≈ 33015$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 04.2020 ≈ 37421$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 05.2020 ≈ 45975$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 06.2020 ≈ 49054$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 07.2020 ≈ 56842$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 08.2020 ≈ 59729$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 09.2020 ≈ 67875$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 10.2020 ≈ 74248$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 11.2020 ≈ 88452$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 12.2020 ≈ 84327$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 01.2021 ≈ 105407$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 02.2021 ≈ 125329$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 03.2021 ≈ 136895$

Bitcoin ລາຄາຄາດຄະເນ: 04.2021 ≈ 151062$


ຄາດວ່າລາຄາຂອງ bitcoin ໃນເງິນໂດລາສໍາລັບອະນາຄົດໄລຍະເວລາແມ່ນຊີ້ບອກ,ຊຶ່ງຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການຄະນິດສາດຮູບແບບໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສໍາລັບການທີ່ຜ່ານໄລຍະເວລາ.