Биткоин прогноза за цени

Биткоин прогноза на цени: за денес, утре, месец, година

rate-bitcoin.org

Биткоин цена денес ⇒ 16.11.2019

Биткоин цена сега е за 1 монета (во долари):

Биткоин цена сега е за 1 монета (во денари):

Биткоин цена се ажурира онлајн секои 10 секунди. Биткоин цена е достапна во две валути: во американски долари и во денари.


Конвертор на валути

Валутниот калкулатор ви овозможува да го пресметате износот на конверзија од биткоин во долари или денари по девизниот курс. Поддржани валути од различни земји. Изберете валута и наведете ја саканата сума - пресметката ќе се изврши веднаш. Цената на биткоин во калкулаторот се ажурира на секои десет секунди.

Прогноза на цената на биткоин за утре, недела и месец:

  • Биткоин прогноза на цени за утре: 10.08.2019 ≈ 11452$ Очекуваната прогноза за цената на биткоин е индицирана, за утре, во долари.
  • Биткоин прогноза на цените за една недела: 25.08.2019 ≈ 10014$ Индикализирана е очекуваната цена прогноза за Биткоин за една недела, во долари.
  • Прогноза за цени на биткоин за еден месец: 10.09.2019 ≈ 11997$ Индикализирана е очекуваната цена прогноза за Bitcoin за еден месец, во долари.

Биткоин прогноза за цени за 2019, 2020, 2021 година

Прогноза за цени на биткоин: 09.2019 ≈ 13446$

Прогноза за цени на биткоин: 10.2019 ≈ 16205$

Прогноза за цени на биткоин: 11.2019 ≈ 17880$

Прогноза за цени на биткоин: 12.2019 ≈ 21870$

Прогноза за цени на биткоин: 01.2020 ≈ 24234$

Прогноза за цени на биткоин: 02.2020 ≈ 29237$

Прогноза за цени на биткоин: 03.2020 ≈ 33015$

Прогноза за цени на биткоин: 04.2020 ≈ 37421$

Прогноза за цени на биткоин: 05.2020 ≈ 45975$

Прогноза за цени на биткоин: 06.2020 ≈ 49054$

Прогноза за цени на биткоин: 07.2020 ≈ 56842$

Прогноза за цени на биткоин: 08.2020 ≈ 59729$

Прогноза за цени на биткоин: 09.2020 ≈ 67875$

Прогноза за цени на биткоин: 10.2020 ≈ 74248$

Прогноза за цени на биткоин: 11.2020 ≈ 88452$

Прогноза за цени на биткоин: 12.2020 ≈ 84327$

Прогноза за цени на биткоин: 01.2021 ≈ 105407$

Прогноза за цени на биткоин: 02.2021 ≈ 125329$

Прогноза за цени на биткоин: 03.2021 ≈ 136895$

Прогноза за цени на биткоин: 04.2021 ≈ 151062$


Очекувана цена на биткоин во долари за наредниот период е прикажана, која се пресметува со користење на математички модел врз основа на податоците од претходниот период.