Биткоин прогноза за цени

Биткоин прогноза на цени: за денес, утре, месец, година

rate-bitcoin.org

Биткоин цена денес ⇒ 01.04.2020

Биткоин цена сега е за 1 монета (во долари):

Биткоин цена сега е за 1 монета (во денари):

Биткоин цена се ажурира онлајн секои 10 секунди. Биткоин цена е достапна во две валути: во американски долари и во денари.


Конвертор на валути

Валутниот калкулатор ви овозможува да го пресметате износот на конверзија од биткоин во долари или денари по девизниот курс. Поддржани валути од различни земји. Изберете валута и наведете ја саканата сума - пресметката ќе се изврши веднаш. Цената на биткоин во калкулаторот се ажурира на секои десет секунди.

Прогноза на цената на биткоин за утре, недела и месец:

  • Биткоин прогноза на цени за утре: 20.02.2020 ≈ 10252$ Очекуваната прогноза за цената на биткоин е индицирана, за утре, во долари.
  • Биткоин прогноза на цените за една недела: 28.02.2020 ≈ 10714$ Индикализирана е очекуваната цена прогноза за Биткоин за една недела, во долари.
  • Прогноза за цени на биткоин за еден месец: 20.03.2020 ≈ 11497$ Индикализирана е очекуваната цена прогноза за Bitcoin за еден месец, во долари.

Биткоин прогноза за цени за 2020, 2021, 2022 година

Прогноза за цени на биткоин: 03.2020 ≈ 11346$

Прогноза за цени на биткоин: 04.2020 ≈ 12205$

Прогноза за цени на биткоин: 05.2020 ≈ 14880$

Прогноза за цени на биткоин: 06.2020 ≈ 11870$

Прогноза за цени на биткоин: 07.2020 ≈ 14234$

Прогноза за цени на биткоин: 08.2020 ≈ 15237$

Прогноза за цени на биткоин: 09.2020 ≈ 17015$

Прогноза за цени на биткоин: 10.2020 ≈ 15421$

Прогноза за цени на биткоин: 11.2020 ≈ 14975$

Прогноза за цени на биткоин: 12.2020 ≈ 14054$

Прогноза за цени на биткоин: 01.2021 ≈ 16842$

Прогноза за цени на биткоин: 02.2021 ≈ 17729$

Прогноза за цени на биткоин: 03.2021 ≈ 15875$

Прогноза за цени на биткоин: 04.2021 ≈ 14248$

Прогноза за цени на биткоин: 05.2021 ≈ 18452$

Прогноза за цени на биткоин: 06.2021 ≈ 19327$

Прогноза за цени на биткоин: 07.2021 ≈ 20407$

Прогноза за цени на биткоин: 08.2021 ≈ 22329$

Прогноза за цени на биткоин: 09.2021 ≈ 19895$

Прогноза за цени на биткоин: 10.2021 ≈ 20062$


Очекувана цена на биткоин во долари за наредниот период е прикажана, која се пресметува со користење на математички модел врз основа на податоците од претходниот период.