बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: आजको लागि, भोलि, महिना, वर्ष

rate-bitcoin.org

बिटकोइन मूल्य आज ⇒ 16.11.2019

बिटकोइन मूल्य अब 1 सिक्का (डलरमा) को लागी हो।:

बिटकोइन मूल्य अहिले 1 सिक्का (रुपएमा):

बिटकोइन मूल्य हरेक 10 सेकेन्डमा अनलाइन अद्यावधिक गरिएको छ। बिटकोइन मूल्य दुई मुद्राहरुमा उपलब्ध छ: अमेरिकी डलर र रुपैयाँमा।


मुद्रा कनवर्टर

मुद्रा क्यालेन्डरले तपाईंलाई Bitcoin बाट डलरको विनिमय गर्न वा विनिमय दरमा रुपैयाँ रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। विभिन्न देशहरूको समर्थित मुद्राहरू। एक मुद्रा चयन गर्नुहोस् र वांछित राशि निर्दिष्ट गर्नुहोस् - गणना तुरुन्तै गरिनेछ। क्यालकुलेटरमा बिटकोइनको मूल्य हरेक दस सेकेन्डमा अद्यावधिक गरिएको छ।

भोलि, हप्ता र महिनाको लागि बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी:

  • भोलिको लागि बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 10.08.2019 ≈ 11452$ भोलि डलरको लागि अपेक्षित बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी संकेतित गरिएको छ।
  • एक हप्तामा बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 25.08.2019 ≈ 10014$ डलरमा एक हप्ताको अपेक्षित बिटकोइन मूल्य अनुमानित संकेत संकेत गरिएको छ।
  • एक महिनामा बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 10.09.2019 ≈ 11997$ डलर मा बिटकोइन को अनुमानित मूल्य पूर्वानुमान अनुमानित डलर हो।

2019, 2020, 2021 को लागि Bitcoin मूल्य भविष्यवाणी

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 09.2019 ≈ 13446$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 10.2019 ≈ 16205$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 11.2019 ≈ 17880$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 12.2019 ≈ 21870$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 01.2020 ≈ 24234$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 02.2020 ≈ 29237$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 03.2020 ≈ 33015$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 04.2020 ≈ 37421$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 05.2020 ≈ 45975$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 06.2020 ≈ 49054$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 07.2020 ≈ 56842$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 08.2020 ≈ 59729$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 09.2020 ≈ 67875$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 10.2020 ≈ 74248$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 11.2020 ≈ 88452$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 12.2020 ≈ 84327$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 01.2021 ≈ 105407$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 02.2021 ≈ 125329$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 03.2021 ≈ 136895$

बिटकोइन मूल्य भविष्यवाणी: 04.2021 ≈ 151062$


भविष्यको अवधिको लागि डलरमा बिटकोइनको अपेक्षित मूल्य संकेत गरिएको छ, जुन गणना गरिएको गणित मोडेलको अघिल्लो अवधिको आधारमा प्रयोग गरिन्छ।