د بیککوین قیمت قیمت وړاندیز

د بیټکوین بیه اټکل شوې: نن ورځ، سبا، میاشت، کال لپاره

rate-bitcoin.org

د بیټسین بیه نن ⇒ 16.11.2019

د بکسکوین قیمت، د 1 سکین لپاره (ډالر):

اوس د بکسکوین قیمت، د 1 سکین لپاره:

د بیسککوین بیه په هر 10 ثانیو کې آنلاین تازه کیږي. د بکسکوین بیه په دوو پیسو کې موجوده ده: په امریکایي ډالرو او یورو کې.


د اسعارو کنټرول

د اسعارو محاسبه تاسو ته اجازه درکوي چې د تبادلې مقدار کې د ډالرو یا روبرو اندازه بدل کړئ. د مختلفو هیوادونو ملاتړ شوي پیسو. یو پیسو غوره کړئ او غوښتل شوي مقدار مشخص کړئ - حساب به په سمه توګه ترسره شي. په کیلکیټر کې د بیککوین بیه په هر لسو ثانیو کې نوي کیږي.

د بیټکوین بیه اټکل شوې: د سبا، اونۍ او میاشتې لپاره:

  • د بکسکوین بیه اټکل اټکل: د سبا لپاره: 10.08.2019 ≈ 11452$ په کلینیکونو کې د سبا لپاره د بیککوین قیمت قیمت وړاندیز شوی.
  • د یوې اونۍ په ترڅ کې د بیټکوین بیه اټکل شوې: 25.08.2019 ≈ 10014$ د یوې اونۍ په ترڅ کې د بکسینو متوقع قیمت وړاندیز شوی.
  • په یوه میاشت کې د بیټکوین بیه اټکل شوې: 10.09.2019 ≈ 11997$ په میاشت کې د یوې میاشتې تمه شوي د بیککوین قیمت قیمت وړاندیز شوی.

د 2019, 2020, 2021 لپاره د بیټکوین قیمت قیمت وړاندیز:

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 09.2019 ≈ 13446$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 10.2019 ≈ 16205$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 11.2019 ≈ 17880$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 12.2019 ≈ 21870$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 01.2020 ≈ 24234$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 02.2020 ≈ 29237$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 03.2020 ≈ 33015$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 04.2020 ≈ 37421$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 05.2020 ≈ 45975$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 06.2020 ≈ 49054$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 07.2020 ≈ 56842$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 08.2020 ≈ 59729$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 09.2020 ≈ 67875$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 10.2020 ≈ 74248$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 11.2020 ≈ 88452$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 12.2020 ≈ 84327$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 01.2021 ≈ 105407$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 02.2021 ≈ 125329$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 03.2021 ≈ 136895$

د بیککوین د قیمت اټکل شوې پیړۍ: 04.2021 ≈ 151062$


د راتلونکي دورې لپاره د ډالرو لپاره د بکسکو متوقع قیمت ښودل شوي، کوم چې د یوې ریاضیاتي ماډل په کارولو سره د تیرې دورې ډاټا پر بنسټ حساب شوي.