Dự báo giá bitcoin

Dự báo giá bitcoin: cho ngày hôm nay, ngày mai, tháng, năm

rate-bitcoin.org

Giá bitcoin hôm nay ⇒ 09.04.2020

Giá bitcoin tính bằng đô la bây giờ cho 1 coin:

Giá bitcoin tính bằng đồng hiện chỉ còn 1 đồng:

Giá bitcoin được cập nhật trực tuyến cứ sau 10 giây. Giá bitcoin được trình bày bằng hai loại tiền: bằng đô la Mỹ và bằng đồng.


Công cụ chuyển đổi tiền tệ

Máy tính tiền tệ cho phép bạn tính toán số lượng chuyển đổi từ Bitcoin sang đô la hoặc tiền đồng theo tỷ giá hối đoái. Tiền tệ được hỗ trợ của các quốc gia khác nhau. Chọn một loại tiền tệ và chỉ định số tiền mong muốn - việc tính toán sẽ được thực hiện ngay lập tức. Giá của bitcoin trong máy tính được cập nhật cứ sau mười giây.

Dự báo giá bitcoin cho ngày mai, tuần và tháng:

  • Dự báo giá bitcoin cho ngày mai: 20.02.2020 ≈ 10252$ Dự báo giá bitcoin dự kiến cho ngày mai bằng đô la được chỉ định.
  • Dự báo giá bitcoin trong một tuần: 28.02.2020 ≈ 10714$ Được chỉ định là dự báo giá dự kiến cho Bitcoin trong một tuần bằng đô la.
  • Dự báo giá bitcoin trong một tháng: 20.03.2020 ≈ 11497$ Giá dự báo của bitcoin trong một tháng tính bằng đô la.

Dự báo giá bitcoin cho năm 2020, 2021, 2022

Dự báo giá bitcoin cho: 03.2020 ≈ 11346$

Dự báo giá bitcoin cho: 04.2020 ≈ 12205$

Dự báo giá bitcoin cho: 05.2020 ≈ 14880$

Dự báo giá bitcoin cho: 06.2020 ≈ 11870$

Dự báo giá bitcoin cho: 07.2020 ≈ 14234$

Dự báo giá bitcoin cho: 08.2020 ≈ 15237$

Dự báo giá bitcoin cho: 09.2020 ≈ 17015$

Dự báo giá bitcoin cho: 10.2020 ≈ 15421$

Dự báo giá bitcoin cho: 11.2020 ≈ 14975$

Dự báo giá bitcoin cho: 12.2020 ≈ 14054$

Dự báo giá bitcoin cho: 01.2021 ≈ 16842$

Dự báo giá bitcoin cho: 02.2021 ≈ 17729$

Dự báo giá bitcoin cho: 03.2021 ≈ 15875$

Dự báo giá bitcoin cho: 04.2021 ≈ 14248$

Dự báo giá bitcoin cho: 05.2021 ≈ 18452$

Dự báo giá bitcoin cho: 06.2021 ≈ 19327$

Dự báo giá bitcoin cho: 07.2021 ≈ 20407$

Dự báo giá bitcoin cho: 08.2021 ≈ 22329$

Dự báo giá bitcoin cho: 09.2021 ≈ 19895$

Dự báo giá bitcoin cho: 10.2021 ≈ 20062$


Giá bitcoin dự kiến tính bằng đô la cho giai đoạn tương lai được chỉ định, được tính bằng mô hình toán học dựa trên dữ liệu từ giai đoạn trước.